PANKKI TYÖNANTAJANA
Lue aiheesta lisää

    Pankkia johtivat toimitusjohtaja ja hallitus. Monien aikalaiskollegojensa tapaan J. Laherma oli johtamistavoiltaan patriarkaalinen ja pikkutarkka. Hän pyrki parhaansa mukaan huolehtimaan alaistensa kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Henkilökuntaa alettiin kurssittaa 1920-luvulta lähtien lähettämällä heitä mm. Säästöpankkiliiton koulutustilaisuuksiin. Kuvassa HTS:n hallitus vuodelta 1928, pöydän päässä hallituksen puheenjohtaja Lauri af Heurlin, hänen vieressään toimitusjohtaja J. Laherma.

    Jo ennen toista maailmansotaa HTS:n henkilökunta oli naisvaltaista. Vuonna 1934 vain 23 % säästöpankkien naisvirkailijoista oli naimisissa. Avioliiton solmiessaan ei naisvirkailijalla ollut oikeutta työpaikkansa säilyttämiseen, ellei pankin hallitus sitä anomuksesta hänelle myöntänyt. HTS:n hallitus suhtautui kuitenkin yleensä muiden säästöpankkien tavoin myönteisesti tällaisiin anomuksiin. Kuvassa Riihimäen konttorin henkilökuntaa 1933. Toinen vasemmalta konttorinhoitaja Leonard Vuolanne ja hänestä oikealle säästöpankkien tarkastaja V. E. Angervo. Kuva: Koti- ja Koulukuvaamo, Riihimäki.

    Pankin Helsingissä sijaitsevien konttorien henkilökunnalla oli päivällä tunnin mittainen ruokailutauko. Työpaikkaruokailu eli puuro tuli pankkiin vasta toisen maailmansodan aikana. Kahvitaukoja ei ollut, ja toimitusjohtaja kielsi jyrkästi kahvin juomisen työpaikalla. Mutta "salakahveja" juotiin, eikä toimitusjohtajakaan niihin puuttunut vaikka kahvintuoksun haistoikin. Kuvassa Eläintarhan pääkonttorin henkilökuntaa 1936. Vasemmalta lukien Uuno Aho, Saima Nieminen, Rosa Långstedt, Pauli Soisalo, Annaliisa Uotila, Toivo Wilppula, Aune Niemi (myöh. Poutiainen) ja Rauha Raunio.

    Pääkonttorin henkilökuntaa ryhmäkuvassa vuonna 1959. Tuolloin Helsingin Työväen Säästöpankki juhli 50-vuotista taivaltaan. Eturivissä vasemmalta lukien ovat Hilkka-Liisa Tuominen, Uuno Aho, Sirkka Lehtinen, J. Laherma, Aune Poutiainen, Mauno Koivisto, Annaliisa Uotila, Yrjö Yrjölä ja Solveig Damén. Toisessa rivissä vasemmalta Airi Sjöholm, Kerttu Uski, Hilkka Eloranta, Ivar Löfman, Aune Koski, Erkki Laherma, Sisko Kiuru, Terttu Nurmi ja Eija Ström. Takarivissä vasemmalta Marja-Leena Palovainio (Martemaa), Anneli Vartiovaara, Karl Viktor Nyberg, Annikki Kahari, Jouko Haikonen, Hilkka Tolonen, Vilho Reijonen, Sinikka Silvennoinen ja Aili Leskinen.

    Suomen Työväen Säästöpankin ja pankin henkilökuntajärjestön välillä allekirjoitettiin 24.6.1975 sopimus, joka oikeutti henkilökunnan edustajat osallistumaan pankin hallituksen kokouksiin. Sopimuksen allekirjoittivat pankin puolesta pääjohtaja Ilmari Lavonsalo (oik.) ja hallituksen puheenjohtaja Keijo Liinamaa sekä henkilökuntajärjestöjen puolesta pääluottamusmies Helvi Stenlund ja konttorinesimies Pauli Salmio. Allekirjoitusta olivat todistamassa pankin hallituksen varapuheenjohtaja Visa Kivi (takana oik.), järjestösihteeri Erkki Kivimäki, kassatoimihenkilö Ilse Tiainen ja konttorinesimies Katriina Aalto.

    Vuoden 1992 lopussa STS-Pankin palveluksessa oli noin 1100 henkilöä. Heistä siirtyi Kansallis-Osake-Pankille myydyn pankkiliiketoiminnan myötä KOP:n palvelukseen noin 500 henkeä, joista puolet sai suoraan vakinaisen toimen. Lopuille noin 600 työtä vaille jääneelle henkilölle tarjottiin työsuhteen pituuden mukaan määräytyneitä 4 - 10 kuukauden palkkaa vastaavia tukipaketteja. Niiden tarkoituksena oli tukea uudelleenkouluttautumista ja -sijoittumista työmarkkinoille. Noin 450 henkilöä käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen.