Esittely

Säätiön historia ja esittely

Palkansaajasäätiö perustettiin STS-Säätiö -nimisenä vuonna 1989 valtiovarainministeriön luvalla, kun Suomen Työväen Säästöpankki muutettiin liikepankiksi, STS-Pankki Oy:ksi. Säätiön säädepääomaksi tuli 25 miljoonaa STS-Pankki Oy:n K-osaketta, yhteensä 250.000.000 mk. Säätiön valtuuskunta oli perustettaessa sama kuin Suomen Työväen Säästöpankin isännistö. Hallitus vastasi lähes tarkalleen pankin hallitusta, myöhemmin liikepankin hallintoneuvostoa.

Vuonna 1992 säätiön valtuuskunta päätti myydä kaikki omistamansa STS-Pankki Oy:n osakkeet eli määräysvallan STS-Pankista yhteensä 75.000.000 markalla Kansallis-Osake-Pankille. Tähän saatiin lupa VM:ltä. Kaupasta aiheutui säätiölle 175.000.000 markan eli lähes 30 miljoonan euron tappio.

Kauppaehtojen mukaisesti säätiö käytti saamansa kauppahinnan ainoastaan KOP:n osakkeiden hankintaan. Ostot suoritettiin pörssissä. KOP ei huonojen vuositulostensa takia pystynyt maksamaan osinkoja, mikä hidasti säätiön varsinaisen toiminnan käynnistymistä.

Vuoden 1993 jälkeen säätiö on myynyt omistamiaan KOP:n (myöhemmin Meritan ja Nordean) osakkeita. Aluksi säätiö sijoitti myynneistä saamansa varat joukkovelkakirjalainoihin ja on myöhemmin laajentanut varallisuuden hajautusta pörssiosakkeisiin, kiinteistöihin ja sijoitusrahastoihin.

Varallisuuden hajautus johtuu osittain pyrkimyksestä pienentää riskiä. Säätiölaki ja säätiön säännöt edellyttävät, että säätiö huolehtii varojensa sijoittamisesta varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Toisaalta hajautuksella on pyritty myös lisäämään tasaista kassavirtaa, mikä mahdollistaa apurahojen jaon kasvattamisen.

Säätiö muutti nimensä Palkansaajasäätiöksi loppuvuodesta 1999. Säätiön uusi nimi rekisteröitiin 29.3.2000.

Säätiön omaisuuden arvo oli vuoden 2015 syyskuussa noin 50 milj. euroa.

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan:

  1. Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen ja
  2. STS-pankin perinteen vaaliminen ylläpitämällä STS-pankkimuseota ja työväen säästöpankkien ja STS-pankin arkistoa.

Säätiö rahoittaa toimintaansa vain sijoitustensa tuotolla. Taloudellista tietämystä säätiö edistää jakamalla vuosittain apurahoja noin 0,9 milj. euroa. Tarkempia tietoja apurahoista sivulla Apurahat ja avustukset. Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii osana Työväen Keskusmuseota Tampereella.

Säätiön hallinto

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu 29 jäsentä ja hallitus, jossa on 12 jäsentä. Säätiön valtuuskunta valitsee itse itsensä siten, että kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Säätiön valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen, jonka jäsenistä on myös kolmannes vuosittain erovuorossa.

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja on logistiikkatyöntekijä Ilpo Sirniö, varapuheenjohtajina ovat toiminnanjohtaja Jukka Kinos ja maakuntaneuvos Aarne Heikkilä. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Markku Hyvärinen ja varapuheenjohtajina ovat VTM Risto Salonen ja TTM Matti Tokkari. Säätiön asiamies on Suomen Viestintärahoitus Oy:n toimitusjohtaja, OTL Tuomas Harpf.

Yhteystiedot

Palkansaajasäätiö
Säästöpankinranta 2 A 8.krs
00530 Helsinki

puh. 029 1939 990
sähköposti