Esittely

Säätiön historia ja esittely

Palkansaajasäätiö perustettiin STS-Säätiö -nimisenä vuonna 1989 valtiovarainministeriön luvalla, kun Suomen Työväen Säästöpankki muutettiin liikepankiksi, STS-Pankki Oy:ksi. Säätiön säädepääomaksi tuli 25 miljoonaa STS-Pankki Oy:n K-osaketta, yhteensä 250.000.000 mk.

Vuonna 1992 säätiön valtuuskunta päätti myydä kaikki omistamansa STS-Pankki Oy:n osakkeet eli määräysvallan STS-Pankista yhteensä 75.000.000 markalla (n.12,5 milj.euroa)  Kansallis-Osake-Pankille. Tähän saatiin lupa VM:ltä. Kaupasta aiheutui säätiölle 175.000.000 markan eli lähes 30 miljoonan euron tappio.

Kauppaehtojen mukaisesti säätiö käytti saamansa kauppahinnan ainoastaan KOP:n osakkeiden hankintaan. Ostot suoritettiin pörssissä. KOP ei huonojen vuositulostensa takia pystynyt maksamaan osinkoja, mikä hidasti säätiön varsinaisen toiminnan käynnistymistä.

Vuoden 1993 jälkeen säätiö ryhtyi hajauttamaan sijoitussalkkuaan myymällä omistamiaan KOP:n (myöhemmin Meritan ja Nordean) osakkeita. Aluksi säätiö sijoitti myynneistä saamansa varat joukkovelkakirjalainoihin ja on myöhemmin laajentanut varallisuuden hajautusta pörssiosakkeisiin, kiinteistöihin ja sijoitusrahastoihin. Nyt säätiön salkusta on runsas kolmasosa osakesijoituksissa, noin 30 % korkosijoituksissa, noin 25 % kiinteistösijoituksissa ja noin 10 % vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Säätiö muutti nimensä Palkansaajasäätiöksi loppuvuodesta 1999. Säätiön uusi nimi rekisteröitiin 29.3.2000.

Keväällä  2016 säätiö uudisti sääntönsä uuden säätiölain mukaisiksi.
Muutoksen yhteydessä säätiön  valtuuskunta muuttui hallintoneuvostoksi.

Säätiön omaisuuden arvo oli vuoden 2016 syyskuussa noin 51,7 milj. euroa.

Toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoitus on sääntöjen mukaan:

  1. Säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen ja
  2. STS-pankin perinteen vaaliminen ylläpitämällä STS-pankkimuseota ja työväen säästöpankkien ja STS-pankin arkistoa.

Säätiö rahoittaa toimintaansa vain sijoitustensa tuotolla. Taloudellista tietämystä säätiö edistää jakamalla vuosittain apurahoja noin 1,4 milj. euroa. Tarkempia tietoja apurahoista sivulla Apurahat ja avustukset. Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii osana Työväen Keskusmuseota Tampereella.

Säätiön hallinto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 29 jäsentä ja hallitus, jossa on 12 jäsentä. Säätiön hallintoneuvosto valitsee itse itsensä siten, että kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Säätiön hallintoneuvosto valitsee säätiön hallituksen, jonka jäsenistä on myös kolmannes vuosittain erovuorossa.

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja on logistiikkatyöntekijä Ilpo Sirniö, varapuheenjohtajina ovat toiminnanjohtaja Jukka Kinos ja hallintopäällikkö Ville Wallin. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén ja varapuheenjohtajina ovat VTM Risto Salonen ja taloussihteeri Eila Viljakainen. Säätiön toimitusjohtaja on Eteenpäin Oy:n toimitusjohtaja, OTL Tuomas Harpf.

Yhteystiedot

Palkansaajasäätiö
Säästöpankinranta 2 A 8.krs
00530 Helsinki
puh. 029 1939 990

Toimitusjohtaja Tuomas Harpf
Sähköposti: tuomas.harpf@palkansaajasaatio.fi

Talous- ja hallintosihteeri Eeva-Liisa Vanhatalo
Sähköposti: eeva-liisa.vanhatalo@palkansaajasaatio.fi

Palkansaajasäätiön hallitus on valinnut säätiön toimitusjohtajaksi Teemu Hirvosen.
Hän aloittaa tehtävässä 1.5.2018.
Hirvonen työskentelee tällä hetkellä Olavila Oy:n toimitusjohtajana ja Savonlinnan Työväenyhdistys ry:n toiminnanjohtajana. Hän on Savonlinnan kaupunginhallituksen ja Etelä-Savon maakuntahallituksen varapuheenjohtaja sekä SDP:n puoluehallituksen jäsen. Hirvonen toimii myös hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenenä lukuisissa yrityksissä ja yhteisöissä.