LÄHTEET

Eino Lyytinen: Työväen pankki. STS ja sen edeltäjät 1909-1984. Helsinki 1983.
Helsingin Työväen Säästöpankki 1909-1959, toim. J. Laherma ja M. Koivisto. Helsinki 1959.
60 vuotta säästäjien hyväksi. Helsingin Työväen Säästöpankki, toim. Ilmari Lavonsalo. Helsinki 1968.
STS-Pankin ja sen edeltäjien toimintakertomukset 1909-1989, 1992. Työväen Arkisto.
Omapankki. STS:n henkilöstön ja luottamusmiesten lehti, vuodet 1983-1992. Työväen Arkisto.
STS-Pankin arkisto ja arkistoluettelo ovat Palkansaajasäätiön hallussa ja toistaiseksi käyttökiellossa.
Työväen Arkiston kotisivuilla voit tutustua arkiston hallussa olevan STS-Pankin kokoelman luetteloon.