VALTAKUNNALLISEKSI REAALIAIKAPANKIKSI 1968-1982
Lue aiheesta lisää

          Jo 1920 työväen säästöpankkien yhdistymisestä oli keskusteltu ja 1924 oli laadittu valmiiksi perusteelliset suunnitelmat yhdistymistä varten. Hanke kuitenkin raukesi ja vaati vuosikymmenten työn ja suunnittelun toteutuakseen. Kuva: Petri Tanskanen.

     

Suomen Työväen Säästöpankki perustettiin 18.11.1970 pidetyssä Helsingin Työväen Säästöpankin isäntien kokouksessa. HTS:n pankkisalissa Paasitalossa pidetty juhlakokous myös elokuvattin.

    Helsingin Työväen Säästöpankissa otettiin vuoden 1970 kuluessa käyttöön Burroughs B-3500 -kassatietokonejärjestelmä, joka tuolloin edusti alan kehityksen huippua. Järjestelmään kävivät tutustumassa monien ulkomaisten pankkien edustajat. Tietokoneen ääressä ohjelmoija Ritva Simola takanaan pankin atk-osaston päällikkö Osmo Saarinen ja osastonjohtaja Olavi Puro. Kyltin alla vierailun isäntä, HTS:n toimitusjohtaja Ilmari Lavonsalo.

    STS:n reaaliaikajärjestelmä laajeni vuonna 1978 kattamaan koko Suomen. Kuva Hakaniemen pääkonttorista 1980.