TYÖVÄEN OMAN PANKIN PERUSTAMINEN

Työväen säästöpankkien perustamisen Suomeen teki mahdolliseksi työväestön taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen nousu. Jo vuonna 1889 oli Helsingin Työväenyhdistyksen aloitteesta perustettu Helsingin Kansanpankki, mutta sen toiminta loppui lyhyeen. Vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen (vuodesta 1903 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) perustava kokous Turussa päätti oman pankin perustamisesta. Suoranaisesti työväen pankin perustamisvaiheet liittyivät Työväen Sanomalehti Oy:n - joka kustansi Työmies-sanomalehteä - laajentumiseen ja Helsingin Työväenyhdistyksen talon rakennusvaiheisiin v.1907-1908. Molemmat tahot tarvitsivat lainaa, jota liikepankeista ei työväenliikkeen tarpeisiin enää myönnetty. Tuolloin Työväen Sanomalehti Oy:n taloudenhoitaja Albin Karjalainen teki aloitteen oman pankin perustamisesta.

Kun uuden pankin säännöt oli vahvistettu, pidettiin varsinainen perustava kokous vuoden 1908 joulukuun 27 päivänä. Työväen Säästöpankki Helsingissä aloitti toimintansa lauantaina, tammikuun 16. päivänä 1909 klo 19.